ẤN PHẨM

– Công ty TNHH MTV in tem Bưu điện nhận in các loại ấn phẩm phục vụ cho nhu cầu xã hội như: chứng từ, giấy tờ văn bản có tính bảo mật cao, các nhãn hiệu, bao bì hàng hoá, catalogue, brochure, tờ rơi quảng cáo, sách báo và các văn hoá phẩm khác…;

– In danh bạ điện thoại, danh bạ bưu cục cho bưu điện tỉnh, thành phố;

– In phong bì, bưu ảnh, poster và các ấn phẩm sử dụng trong doanh thác và quản lý nghiệp vụ bưu chính – viễn thông.

– …v…v…./.

ẤN PHẨM KINH DOANH

ẤN PHẨM NGHIỆP VỤ BƯU CHÍNH

– Công ty TNHH MTV in tem Bưu điện là thành viên của Tổng công ty Bưu điện Việt nam (VNPOST), chuyên cung cấp tất cả các loại ấn phẩm sử dụng trong doanh thác và quản lý nghiệp vụ bưu chính:

* Phong bì nghiệp vụ các loại;

* Ấn phẩm in mã vạch;

* Ấn phẩm in dữ liệu biến đổi;

* Bản tin bưu điện;

* Hóa đơn GTGT chuyên ngành bưu chính;

* ..v…v…./.

ẤN PHẨM QUẢNG CÁO

Công ty TNHH MTV in tem Bưu điện nhận đặt in và hoàn thiện sản phẩm: Catalogue, brochure, letter head, profile, folder, namecard, băng rôn,…v..v… theo yêu cầu khách hàng với chất lượng tốt nhất, giá cả phù hợp, thời gian giao hàng nhanh chóng.

Trên