Category : Tin tức

CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP NĂM 2019 THEO NGHỊ ĐỊNH 81/2015/NĐ-CP

Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP NĂM 2018 THEO NGHỊ ĐỊNH 81/2015/NĐ-CP

CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP NĂM 2018 THEO NGHỊ ĐỊNH 81/2015/NĐ-CP

Phụ lục I – Thông báo người đại diện theo pháp luật thực hiện công bố thông tin; Phụ lục II – Giấy uỷ quyền thực hiện công bố thông tin: Không uỷ quyền; Phụ lục III: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm của doanh nghiệp (Đã công […]

CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP NĂM 2017 THEO NGHỊ ĐỊNH 81/2015/NĐ-CP

CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP NĂM 2017 THEO NGHỊ ĐỊNH 81/2015/NĐ-CP

Phu luc 4 – Ke hoach SXKD nam 2018Phu luc 4 – Ke hoach kinh doanh va dau tu phat trien nam 2018Quyết định 206/QĐ-BĐVN-HĐTV ngày 14/10/2016 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về việc phê duyệt định hướng phát triển đến năm 2020 và kế hoạch […]

CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP NĂM 2016 THEO NGHỊ ĐỊNH 81/2015/NĐ-CP

CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP NĂM 2016 THEO NGHỊ ĐỊNH 81/2015/NĐ-CP

CÔNG TY TNHH MTV IN TEM BƯU ĐIỆN- MST 0300441502 BÁO CÁO THÔNG TIN THEO NGHỊ ĐỊNH 81/2015/NĐ-CP NĂM 2016   Quyết định 206/QĐ-BĐVN-HĐTV ngày 14/10/2016 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về việc phê duyệt định hướng phát triển đến năm 2020 và kế hoạch 5 […]

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2017

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2017

Ngày 27/3/2017, Công ty TNHH MTV In tem Bưu điện tổ chức “HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2017”; Hội nghị lắng nghe báo cáo về kết quả tình hình lao động, việc làm và thực hiện chế độ chính sách cho người lao động, báo cáo trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng, […]

Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và triển khai kế hoạch 2017

Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và triển khai kế hoạch 2017

Ngày 13/12/2016 Công ty TNHH MTV in tem Bưu điện tổ chức “Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017”. Năm 2017, Công ty tiếp tục phát huy & giữ vững vai trò chủ lực trong lĩnh vực Bưu chính: đảm bảo chất lượng, […]

Đại hội chi đoàn Công ty TNHH MTV In tem Bưu điện nhiệm kỳ 2017

Đại hội chi đoàn Công ty TNHH MTV In tem Bưu điện nhiệm kỳ 2017

Ngày 20/02/2017 Chi đoàn Công ty TNHH MTV in tem Bưu điện tổ chức Đại hội Chi đoàn Công ty nhiệm kỳ 2017. Toàn thể ĐVTN về dự Đại hội quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của Chi đoàn trong năm 2017 đã đề ra: Đẩy mạnh thực hiện các công […]

Đại hội chi bộ Công ty TNHH MTV In tem Bưu điện nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đại hội chi bộ Công ty TNHH MTV In tem Bưu điện nhiệm kỳ 2015 – 2020

Ngày 29/5/2015 Chi bộ Công ty TNHH MTV in tem Bưu điện tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 -2020. Chi bộ Công ty TNHH MTV in tem Bưu điện xác định mục tiêu trong những năm tới là giữ vững tốc độ phát triển SXKD, chuẩn bị các điều kiện để đảm […]

Trên