Đại hội chi đoàn Công ty TNHH MTV In tem Bưu điện nhiệm kỳ 2017

Đại hội chi đoàn Công ty TNHH MTV In tem Bưu điện nhiệm kỳ 2017

  • Ngày 20/02/2017 Chi đoàn Công ty TNHH MTV in tem Bưu điện tổ chức Đại hội Chi đoàn Công ty nhiệm kỳ 2017. Toàn thể ĐVTN về dự Đại hội quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của Chi đoàn trong năm 2017 đã đề ra:
  • Đẩy mạnh thực hiện các công trình thanh niên trọng điểm, các đề xuất sáng kiến, hiến kế, ý tưởng giải pháp kinh doanh để tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí hiệu quả góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại đơn vị.
  • Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên, nguồn lực của đơn vị, tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua trong lực lượng ĐVTN góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, tiếp tục tham gia tổ chức chăm lo vì sự phát triển của cộng đồng, xã hội.
  • Nâng cao chất lượng hoạt động của Chi đoàn, nâng cao chất lượng đoàn viên và công tác cán bộ. Đẩy mạnh công tác Đoàn, tham gia xây dựng Đảng.
Le-Cong-bo-Quyet-dinh-bo-nhiem-Ke-toan-truong

Quang cảnh đại hội chi đoàn Công ty TNHH MTV in tem Bưu điện nhiệm kỳ 2017

•Lãnh đạo TCTy.BĐVN trao quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV in tem Bưu điện cho đồng chí Lê Thị Tròn.

Ban chấp hành chi đoàn mới nhiệm kỳ 2017

Trên