HÓA ĐƠN GTGT

– Công ty TNHH MTV in tem Bưu điện nhận tư vấn, thiết kế mẫu hóa đơn GTGT miễn phí đối với khách hàng đến đặt in hóa đơn tại Công ty;

– Ngoài ra, Công ty còn in hoá đơn đặc thù phục vụ chuyên ngành Bưu chính – Viễn thông.

Trên