Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và triển khai kế hoạch 2017

Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và triển khai kế hoạch 2017

  • Ngày 13/12/2016 Công ty TNHH MTV in tem Bưu điện tổ chức “Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017”.
  • Năm 2017, Công ty tiếp tục phát huy & giữ vững vai trò chủ lực trong lĩnh vực Bưu chính: đảm bảo chất lượng, số lượng, tiến độ nhanh chóng đến các Bưu điện Tỉnh, Thành phố.
  • Huy động toàn bộ hệ thống chính trị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể CBCNV trong Công ty quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo điều hành, tổ chức sản xuất kinh doanh để hoàn thành nhiệm vụ của Tổng công ty giao năm 2017.
  • Triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn chất lượng sản phẩm, nhất là tem bưu chính. Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả, năng lực của công tác đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị phục vụ công tác, đảm bảo an toàn chất lượng, tiến độ sản xuất.
  • Chuyên môn các cấp phối hợp với tổ chức Công đoàn dưới sự lãnh đạo của Cấp ủy Đảng tiếp tục tạo khí thế mới, động viên đội ngũ CBCNV hăng say, nhiệt tình lao động sản xuất kinh doanh với mục tiêu hoàn thành tốt kế hoạch SXKD 2017.
  • Với nhiều nỗ lực, không ngừng cố gắng, đổi mới trong phương thức tổ chức sản xuất cũng như chất lượng dịch vụ, nâng cao năng lực sản xuất, toàn thể CBCNV Công ty luôn đoàn kết, thống nhất, quyết tâm đổi mới và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2017.
  • Năm 2016, đã kết thúc với những thành công và thách thức không nhỏ, thể hiện quyết tâm và sự nỗ lực rất lớn của toàn thể CBCNV của Công ty. Năm 2017, đặt ra cho Công ty những nhiệm vụ mới và yêu cầu cao hơn để phát triển trong giai đoạn hội nhập sâu rộng của nền kinh tế đất nước. Công ty TNHH MTV in tem Bưu điện sẽ quyết tâm triển khai thực hiện các chủ trương mới và chỉ đạo của Tổng công ty, để các mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu đề ra đạt kết quả cao nhất.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Đồng chí LÂM VĂN TÙNG, Giám đốc Công ty TNHH MTV in tem Bưu điện báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016.

Đồng chí Lâm Văn Tùng, Giám đốc Công ty TNHH MTV in tem Bưu điện báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017.

Đồng chí NGUYỄN VĂN TRIÊN, Phó Giám đốc – Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV in tem Bưu điện báo cáo Tổng kết phong trào CNVC; Hoạt động công đoàn năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2016.

Đồng chí Chu Quang Hào, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam – Chủ tịch Công ty TNHH MTV in tem Bưu điện đến dự Hội nghị và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Đồng chí CHU QUANG HÀO, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam – Chủ tịch Công ty TNHH MTV in tem Bưu điện đến dự Hội nghị và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Đồng chí Chu Quang Hào, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam – Chủ tịch Công ty và Đồng chí Lâm Văn Tùng, Giám đốc Công ty TNHH MTV in tem Bưu điện trao tặng Cờ thi đua của Bộ Thông tin & Truyền thông cho 5 tập thể đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016.

Đồng chí CHU QUANG HÀO, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam – Chủ tịch Công ty và đồng chí LÂM VĂN TÙNG, Giám đốc Công ty TNHH MTV in tem Bưu điện trao tặng Giấy khen cho 2 tập thể đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015.

Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam – Chủ tịch Công ty TNHH MTV in tem Bưu điện tham quan Xưởng sản xuất.

Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam – Chủ tịch Công ty TNHH MTV in tem Bưu điện tham quan Xưởng sản xuất.

Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam – Chủ tịch Công ty TNHH MTV in tem Bưu điện tham quan Xưởng sản xuất.

Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam – Chủ tịch Công ty TNHH MTV in tem Bưu điện tham quan Xưởng sản xuất.

Lãnh đạo Tổng công ty BĐVN chụp hình lưu niệm với toàn thể CBCNV Công ty TNHH MTV in tem Bưu điện.

Trên