IN MÃ VẠCH

Công ty TNHH MTV in tem Bưu điện nhận đặt in các loại ấn phẩm, phong bì có mã số, mã vạch phục vụ ngành Bưu chính – Viễn thông và nhu cầu xã hội. …v…v…./.

Trên