Lịch sử hình thành và phát triển

Công ty TNHH MTV In tem Bưu điện, tiền thân là Xí nghiệp in tem Bưu điện, được thành lập theo Quyết định số 280/CT ngày 07/9/1985 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và Quyết định số 1129/QĐ-TCCB ngày 25/9/1985 của Tổng cục Bưu điện với chức năng chủ yếu là:

In cácloại tem bưu chính dùng trong nước và xuất khẩu.

In các loại bưu ảnh, phong bì có tem và phong bì phổ thông.

In các loại ấn phẩm, sổ sách, tài liệu chuyên dùng cho ngành Bưu điện và xã hội.

* Quá trình hình thành Xí nghiệp in tem Bưu điện là một quá trình ngành Bưu điện phấn đấu từng bước để tự đảm nhận việc in tem bưu chính thay cho nhiều năm trước đây phải đưa mẫu tem ra nước ngoài hoặc đưa đến các nhà in khác trong nước in.

* Ngày 25/12/2002 Hội đồng quản trị Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam ra quyết định số 530/QĐ-TCCB/HĐQT về việc đổi tên Xí nghiệp in tem Bưu điện thành Công ty In tem Bưu điện.

* Ngày 20/07/2010 Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ra Quyết định số 134/QĐ-VNPT-HĐTV-TCCB về việc chuyển Công ty In tem Bưu điện thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên In tem Bưu điện cho đến nay.

Trên