Liên hệ

Liên hệ trực tiếp:

Công Ty TNHH MTV In Tem Bưu Điện

Địa chỉ: 270 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (08) 38654312 – 38661300 – 38637774 – 38640111 – 88775678

Fax: (08) 38654307 – 38654311

Email: intem@vnpost.vn

Liên hệ kinh doanh:

Phòng Kế Hoạch Kinh Doanh

Điện thoại: (08) 38661300 – 38637774

Fax: (08) 38654311

Email: Khkd.intem@vnpost.vn

Liên hệ tài chính:

Phòng Kế Toán Thống Kê Tài Chính

Điện thoại: (08) 38640111

Email: tckt.intem@vnpost.vn

Liên hệ nhân sự:

Phòng Tổ chức Hành chính

Điện thoại: (08) 38665767 – 88775678

Fax: (08) 38654307

Email: tchc.intem@vnpost.vn

Trên