Sản phẩm

  • In tem Bưu chính Việt Nam, Lào, Campuchia
  • In ấn phẩm chuyên ngành Bưu Chính –  Viễn Thông, các loại tài liệu kỹ thuật, nghiệp vụ, sách báo, tạp chí, bản tin, lịch block, lịch để bàn, lịch treo tường;
  • In các loại ấn phẩm khác phục vụ cho nhu cầu xã hội như: Chứng từ, giấy tờ văn bản có tính bảo mật cao, các loại nhãn hiệu bao bì hàng hóa, tờ rơi quảng cáo và các văn hóa phẩm khác.
  • In hóa đơn GTGT Bưu chính và hóa đơn GTGT bên ngoài xã hội.

 

Trên